Coronavirus | Covid-19

Klinikken er fuldt åben for konsultationer, men det er fortsat vigtigt at være opmærksom på følgende.

Er du blevet testet for CV19, må du ikke komme på klinikken før du har et svar på test, som selvfølgelig skal være negativ.

Det kan være en god ide at medbringe et mundbind, såfremt at behandlingen kræver ansigt til ansigts kontakt mellem dig og behandler.

Er du i tvivl om dine symptomer, er det vigtigt at du kontakter os ift. din aftale på klinikken.

* Ved fremmødekonsultation skal denne så vidt muligt foregå med en afstand på 1-2 meter mellem borger og behandler.

* Ud over ovennævnte skal en række tiltag iværksættes hos alle parter for at reducere smitte blandt alle, der ses i praksissektoren, i private klinikker mv:

1) Information ved bookning af konsultation mv. i forhold til ikke at fremmøde ved symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen). Ligeledes informationer på indgangsdør til klinik mv.

2) Det anbefales, at alle borgere ved ankomst til klinikken udspørges om symptomer på COVID-19, på 1-2 meters afstand, og opfordres til at udføre håndvask eller hånddesinfektion.

3) Minimering af risiko for smittespredning i venteværelse mv. ved at lave minimum én meters afstand mellem siddepladser, fjerne aviser, blade, legetøj, drikkevarer fra fælles kander mv., fokus på hyppig og grundig rengøring, adgang til håndsprit i venteværelse om muligt og opfordring til borgerer om generel god håndhygiejne mv.

4) Fremme hensigtsmæssig adfærd ved at have plakaten: ‘Ny coronavirus – beskyt dig selv og andre’3 på klinikdør/venteværelse.

5) Planlægge med færre fremmøde-tider (”booke med luft imellem”) så antallet af borgere i venteværelset på samme tid mindskes.

6) Alle kontakter skal være telefonisk visiterede, og der må ikke være mulighed for uvisiteret elektronisk tidsbestilling.

7) Procedurer, der kræver tæt kontakt, begrænses til det mest nødvendige.